Damkören Eviva

Eviva, som  grundades 26.2.2002,  är damkören man söker sig till då studenkörstiden är över. Kören består av kvinnor med körsångarbakgrund och intresse för högklassig damkörsmusik.